Managementul situatiilor de criza

Elaboram programe de prevenire si solutionare a incidentelor si situatiilor de criza in scopul protejarii activelor corporale.


Intelegerea naturii umane si utilizarea unor competente avansate de identificare, analiza si monitorizare a riscurilor emergente reprezinta o componenta cheie in arsenalul organizatiilor pentru gestionarea riscurilor.

Protejarea activelor corporale (oameni, produse si servicii, infrastructura, sisteme informatice si aseturi financiare) contribuie la protejarea imobilizarii necorporale cele mai valoroase: imaginea, reputatia companiei si a actionarilor sai.

Chiar si in cazul companiilor cu strategii robuste de protejare a activelor, vor exista cazuri in care incidentele ar putea solicita competente dincolo de asteptari si in aceste circumstante, componenta esentiala a programului de gestionare a incidentelor o reprezinta capacitatea acestuia de a anticipa cand un incident are loc sau ar putea avea loc si care sunt resursele si competentele corespunzatoare pentru gestionarea eficienta a situatiei.

Dezvoltarea unui instrument utilizat de catre un grup multi-funcțional de manageri (Corporate Affairs , Marketing & Vanzari , Operations , Finante , Juridic si Resurse Umane), asigura o abordarea mai larga a intereselor si inglobarea tuturor perspectivelor privind protejarea diferitelor categorii de active

Programul este evaluat permanent prin perspectiva dinamicii mediului in care compania isi desfasoara activitatea iar experientele acumulate in procesul de prevenirea si gestionarea a incidentelor sunt documentate si comunicate intern pe o scara cat mai larg posibila, in concordanta cu cerintele de confidentialitate ale companiei.


CONCRET:

 • Definim potentialele incidente cu impact asupra afacerii si elaboram strategii pentru gestionarea riscurilor asociate cu aceste potentiale incidente;
 • Identificam resurselor umane ce vor fi implicate in gestionarea incidentelor precum si instrumentele ce vor fi utilizate in procesul de luare a deciziilor;
 • Asiguram cadrul optim de comunicare a incidentelor partilor interesate, atat intern cat si extern;
 • Stabilim mecanismul de evaluare continua a incidentelor si comunicam experientele dobandite.

PROCESUL DE EVALUARE

Procesul de protejare a activelor unei companii presupune in primul rand determinarea a doi factori de evaluare:

 • Probabilitatea ca problema sau incidentul identificat sa aiba loc;
 • Impactul sau consecintele asupra activitatii in cazul in care incidentul are loc.

Odata identificati si evaluati cei doi factori,  putem evalua riscul general asupra unui activ si putem elabora strategii de protejare care permit diminuarea riscului de aparitie si/sau reducerea consecintelor in cazul in care incidentul a avut loc. Etapizare:

 • Identificarea problemelor/incidentelor;
 • Evaluarea probabilitatii ca aceste probleme/incidente sa aiba loc;
 • Evaluarea impactului generat de probleme/incidente asupra activitatii;
 • Evaluarea risculor prezentat de fiecare problema/incident;
 • Evaluarea situatiei actuale si stabilirea gradului de vulnerabilitate;
 • Evaluarea prioritatilor;
 • Elaborarea planului de actiune.