Managementul ambalajelor si deseurilor de ambalaje

Economia Circulara precum si situatia actuala a colectarii si reciclarii deseurilor de ambalaje in Romania necesita servicii de consultanta in managementul ambalajelor si deseurilor de ambalaje.


Oferim servicii de consultanta in managementul ambalajelor si deseurilor de ambalajei in baza unei expertiza acumulata in peste 10 ani de activitate  nivel national si international.

Urmare a proiectelor dezvoltate pe plan local sau transfrontalier, in cadrul asociatiilor EXPRA (Extended Producers Responsibility Alliance – Brussels), ISWA (International Solid Waste Association – Viena) si PRO Europe (Packaging Recovery Organization Europe – Brussels) suntem astazi in masura sa oferim un pachet integrat de servicii in managementul ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Serviciile noastre de consultanta in managementul ambalajelor si deseurilor de ambalaje se clasifica in doua mari categorii:

     I.         Consultanta strategica in managementul ambalajelor si deseurilor de ambalaje. Consultanta strategica se adreseaza companiilor implicate in lantul de aprovizionare specific colectarii si reciclarii deseurilor de ambalaje (colectori, reciclatori, OTR-uri, retailer). Consultanta strategica are drept obiectiv regandirea actualelor modele de afaceri specifice managementului ambalajelor si deseurilor de ambalaje si crearea unei pozitii competitive pe lantul de aprovizionare.

      II.         Consultanta operationala lunara. Consultanta operationala adreseaza aspectele de natura operationala cu care companiile se confrunta in managementul ambalajelor si deseurilor de ambalaje. Costurile servciului sunt lunare si se stabiliesc impreuna cu clientul in functie de gradul de complexitate a activitatii si a obiectivelor urmarite.


I. CONSULTANTA STRATEGICA in managementul ambalajelor si deseurilor de ambalaje

Acest serviciu de consultanta se materializeaza in proiecte pe termen lung care adreseaza obiectivele strategice ale companiei in fiecare etapa din ciclul de viata al unui produs. Abordarea noastra strategica este urmatoarea;
1. Diagonosticarea situatiei actuale
2. Analiza conceptului de scenariu
3. Elaborarea planului de implementare
4. Managementul Proiectului


II.         CONSULTANTA OPERATIONALA LUNARA. Printre serviciile oferite lunar clientilor nostri mentionam:

 1.  Consultanta si monitorizare permanenta privind modul de indeplinire a obligatiilor de reciclare a deseurilor de ambalaje:
  • Analizarea si evaluarea ofertelor transfer de responsabilitate de pe piata nationala;
  • Analiza si evaluarea optiunilor de implementare a unor solutii individuale de indeplinire a oblligatiilor de reciclare;
  • Elaborarea Programului de prevenire si reducere a deseurilor generate in conformitate cu Legea 211/2011;
  • Implementarea sistemului depozit pentru ambalajele reutilizabile;
  • Analize de risc;
 2. Identificarea neconforrmitatilor la prevederile legislatiei de mediu in vigoare;
 3. Asistenta in identificarea corecta a tipurilor de deseuri generate in concordanta cu legislatia nationala;
 4. Suport in intocmirea si transmiterea raportarilor lunare/anuale catre autoritatile competente de protectie a mediului;
 5. Suport in intocmirea si transmiterea lunara a Declaratiei privind obligatiile la Administratia Fondului pentru Mediu;
 6. Alte solicitari specifice managementului ambalajelor si deseurilor de ambalaje.