Recovery codes – R

Cod valorificare

Denumire

Utilizare

R1 întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie – valorificare prin co-incinerare (deșeu de hârtie și carton, plastic, lemn, textile, nămol, uleiuri etc.)

– cei care produc combustibili alternativi (CLU, CLG, brichete, peleti, RDF – pentru fabrici de ciment)

R 2 valorificarea/regenerarea solvenţilor solvenți
R 3 reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). Aceasta include şi gazeificarea şi piroliza care folosesc componentele ca produse chimice – activități de reciclare a deșeurilor de hârtie și carton, plastic și lemn, reciclarea anvelopelor, compostarea deșeurilor biodegradabile

– uleiuri alimentare

– granula rezultata din tratarea termica a deseurilor de plastic

R 4 reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici activități de reciclare a deșeurilor metalice feroase și neferoase
R 5 reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice -activități de reciclare a deșeurilor de sticlă

– deseuti inerte folosite la constructia de drumuri

– deseuti inerte folosite ca strat de acoperire/nivelare a depozitului

– bioremediere (doar pentru deseurile care ies din instalatiile de bioremediere si care intra in depozitele de deseuri pentru acoperirea celulelor)

– deseuri inerte care intra in masa de clincher in fabricile de ciment

R 6 regenerarea acizilor sau a bazelor
R 7 valorificarea componenţilor utilizaţi pentru reducerea poluării
R 8 valorificarea componentelor catalizatorilor
R 9 rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizări ale acestora uleiurilor uzate

Cod valorificare

Denumire

Utilizare

R 10 tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică -activități de backfilling (deșeuri din construcții și demolări, deșeuri inerte în general, sticlă folosite la reumplerea unor excavații)

-deșeuri utilizate pe terenurile arabile în scopul îmbunătățirii calității acestora (nămol, deșeurile rezultate de la compostare, animaliere)

R 11 utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 10
R 12 schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 -pentru schimbul de deșeuri între un generator și un colector

– pentru operatiile de pretratare: sortare,  demontare, dezmembrare, compactare, maruntire, shredder

R 13 stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară înaintea colectării, la situl unde a fost generat deşeul). Stocare temporară înseamnă stocare preliminară, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege Există operatori economici care sunt autorizați pentru stocarea temporară a deșeurilor. Ei pot stoca deșeurile maxim trei ani, cand destinația ulterioara a acestora este ‘valorificarea’.

In cazul stocarii temporare înaintea colectării, la situl unde a fost generat deşeul, chestionarele cuprind câmpul “stoc la sfârșitul anului”.