Codurile deseurilor de ambalaje

Tip de

material

Cod de deşeu nepericulos Cod de deşeu periculos R

aferent operaţiunii de reciclare

R

aferent operaţiunii de valorificare energetică

sticlă 15 01 07 15 01 10* R5
PET 15 01 02 15 01 10* R3 R1
Alte plastice 15 01 02 15 01 10* R3 R1
Hârtie/carton 15 01 01 15 01 10* R3 R1
Aluminiu 15 01 04 15 01 10* R4
Oţel 15 01 04 15 01 10* R4
Lemn 15 01 03 15 01 10* R3 R1
Altele 15 01 09 15 01 10* R5 R1